8 jaren, 7 maanden geleden

Welke eisen stelt de inspectie eigenlijk precies aan handelings- en opbrengstgericht werken? Welke ontwikkelingsgebieden moeten worden opgenomen?

H. Ikeda, School

Tineke Boekhorst, Expert
De inspectie: ‘Basisscholen moeten voldoen aan de kerndoelen die zijn opgesteld voor de school als geheel. Hoe de school het onderwijs precies inricht valt onder het eigen beleid van de school.’ De inspectie schrijft dus niet voor hoe je aan de doelen werkt, mits je aan de kerndoelen voldoet.