9 jaren geleden

Nu hebben we wel mooi die slimmere kinderen gesignaleerd en laten we ze niet meer met alle onderdelen van rekenen, lezen en taal meedoen, maar nu moeten we echt materialen hebben waarmee ze zelf uit de voeten kunnen. Zijn er nog nieuwe materialen voor deze kinderen waar ze zelfstandig mee kunnen werken?

Tom San, School

Joost van Berkel, Expert

Zo’n vraag vraagt om een genuanceerd antwoord, want de ene (hoog)begaafde leerling is de andere niet. Nu scholen steeds meer uitgaan van specifieke onderwijsbehoeften van kinderen is het voor de leerkrachten zaak om juist bij (hoog)begaafde leerlingen goed aan te sluiten bij hun manier van leren. Veelal wordt gebruik gemaakt van de profielen van (hoog)begaafde leerlingen. Deze zijn o.a. te vinden op http://hoogbegaafdheid.slo.nl/begeleiding/profielen/ 

En dan komt natuurlijk pas het echte antwoord op de vraag: net als alle kinderen hebben ook (hoog)begaafde kinderen niet genoeg aan opdrachten die ze zelfstandig kunnen verwerken. Want als ze alles goed en foutloos doen hebben ze er eigenlijk te weinig van geleerd.
De te verwerken opdrachten moeten dus nieuwe vragen bij de kinderen oproepen en een inspanning vragen en de uitkomsten moeten niet meteen voor de hand liggen. Dat vraagt van de leerkracht een coachende rol, meer gericht op het proces dan op het product.