7 jaren, 11 maanden geleden

Een vraag die we vaak krijgen over de methode estafette is: Hoe kunnen we het aanbod voor aanpak 3 van de methode Estafette Nieuw verbreden?

Pim Pieters, Beleidsmaker

Cor Bakker, Expert

De methode Estafette Nieuw werkt met drie aanpakken. Aanpak drie is voor de goede lezers ontwikkeld. Het aanbod is vormgegeven in de Estafetteloper en bestaat uit een methodisch deel en een vrije keuze deel. Uit de praktijk blijkt dat het aanbod niet toereikend is voor de periode van 16 weken; de tijd van een module. Er is behoefte aan uitbreiding. We hebben daarvoor de volgende tips:

  • Reguleer het tempo van het verwerken van de opdrachten in het methodische gedeelte. Laat de leerlingen één of twee pagina’s per les maken, zodat ze in de toepassingsles gezamenlijk oefenen en de opdrachten bespreken.
  • Leg bij het vrije keuzegedeelte het accent op het lezen van het boek en maak de verwerking ondergeschikt aan leesplezier.
  • Voeg ander aanbod toe in de vorm van een leesdossier. Op de website www.estafette-lezen.nl staat het leesdossier bovenbouw. Het materiaal voor groep 4, 5 en 6 zit in de kopieermap.
  • Werk een week met informatieve boeken met opdrachten.
  • Bevorder het lezen met de Leesclub, een softwareprogramma van de uitgever, waarmee leerlingen elkaar op eenvoudige manier leestips sturen, vragen over boeken beantwoorden en waarmee je gelezen boeken bespreekbaar kunt maken, zonder dat je deze boeken zelf hoeft te lezen. Leesclub is beschikbaar voor groep 4,5 en 6. Het materiaal voor groep 7 en 8 volgt.

Natuurlijk is deze opsomming niet uitputtend. Ik sta open voor aanvullende ideeën.