9 jaren, 3 maanden geleden

Wij zijn op zoek naar een nieuwe rekenmethode. Je hoort dat kinderen de laatste jaren door alle nadruk op rekeninzicht te weinig parate rekenkennis hebben. Moeten we nu terug naar het vroegere ‘stampen’?

Pim Pieters, Beleidsmaker
Geen antwoorden gevonden