8 jaren, 2 maanden geleden

Bij het maken van een schoolzelfevaluatierapport vinden wij bij de dwarsdoorsnede van de cyclus diepteanalyse geen zorgsignaal, terwijl in de volgende stappen (trendanalyse volgmodel groepen/leerlingen) wèl een score onder het landelijk gemiddelde wordt gevonden? Hoe kan dat?

Tom San, School
Geen antwoorden gevonden