8 jaren, 2 maanden geleden

De resultaten op de DMT in de groepen 7 en 8 vallen op onze school tegen. Zij vertonen ten opzichte van de middenbouw een dalende tendens. Graag willen we de resultaten versterken. Hoe kunnen we op een zinvolle manier oefenen op woordniveau?

Joep van Leur, School

Cor Bakker, Expert

In de groepen 3-6 wordt veel tijd besteed aan het nauwkeurig en vlot lezen van losse woorden. Veel scholen slagen er dan ook in om 85% van de kinderen een A,B of C-score te laten behalen op de DMT. In de groepen 7 en 8 ligt het accent meer op het lezen en begrijpen van teksten, waardoor de DMT-scores lager worden.

Wat kun je eraan doen? Allereerst wordt er een leerlingenlijst gemaakt met het aantal gelezen woorden op de laatste DMT toets. Alle kinderen stellen zichzelf een streefdoel voor de komende DMT. Sommigen zullen hierbij hulp nodig hebben van de leerkracht. Elke week besteden we 2 keer 10 minuten aan woordoefenen. De eerste keer wordt een blad met woorden geïntroduceerd. Volgens voorlezen-koorlezen worden de woorden verkend, met aandacht voor woordbetekenis. De leerlingen gaan in tweetallen 3 tot 4 minuten oefenen, waarna de eerste meting volgt. Elk kind krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk woorden te lezen. Omdat er in tweetallen wordt gewerkt, luistert de ander. Niet goed gelezen woorden tellen niet mee. De score wordt genoteerd. Op de tweede dag gaan de leerlingen weer 3 tot 4 minuten oefenen met hetzelfde woordblad. Daarna vindt de tweede meting plaats (per kind 1 minuut). Ook de tweede score wordt genoteerd en vergeleken met de eerste score. De volgende week krijgen de leerlingen weer een nieuw blad met woorden.

Uit observatie op twee scholen blijkt dat leerlingen met groot enthousiasme aan het oefenen zijn en steeds ontdekken dat zij bij de tweede meting meer woorden lezen. Trainen helpt!