Heleen Versteegen


Categorie

Dagvoorzitter, Spreker

Kernwoorden

Inspirerend, Optimistisch, Betrokken, Analytisch, Gevoel voor humor, Uitnodigend, Krachtig, Adrem

Specialismen

Lerende organisatie , Opbrengstgericht werken , Schoolomgeving


Heleen Versteegen (1969) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is opgeleid tot Professioneel Trainer / coach.

“Ik werk sinds 2000 bij het onderzoeks- en adviesbureau Sardes en heb daarvoor gewerkt als pedagoog in de kinderopvang en opvoedingsondersteunig. Ik heb al vele jaren ervaring met het werken aan kwaliteit van educatie en opvang van kinderen. Mijn perspectief is het versterken van de ontwikkeling van het (kwetsbare) kind. Om dat te bereiken ondersteun en adviseer ik op alle niveaus en zorg daarbij voor verbinding. Ik train en coach professionals, maar zit ook om tafel met bestuurders om samen een visiestuk en strategisch plan te schrijven voor bijvoorbeeld OGW of kansenbeleid.

Voorbeelden van opdrachten waar Heleen aan werkt:
  • Partner in het consortium voor landelijke ondersteuningstraject van gemeenten bij het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in opdracht van OCW
  • Projectleider en ontwikkelaar professionaliseringstrajecten Sardes sectorplan kinderopvang Rotterdam e.o.
  • Vve-monitor en advisering voor de gemeente Enschede
  • Trainen en coachen van coaches in de kinderopvang en ve
  • Dagvoorzitter / spreker studiedagen bijvoorbeeld in de gemeenten Velsen, Alkmaar, Vlaardingen, Wormermeer en Arnhem

Mijn publicaties

Meest recent zijn:


Vraag offerte aan


Gegevens aanvrager
Bijeenkomst