Ad Bijlard


Categorie

Dagvoorzitter, Spreker

Kernwoorden

Bindend, Motiverend, Parate kennis, Vriendelijk, Humor, Ervaring op alle niveau’s.

Specialismen

Lerende organisatie , Vakken , Opbrengstgericht werken , Rekenen-wiskunde , Bèta, ICT en Techniek


Met 25 jaar leraarservaring en die van veel verschillende functies binnen een school van voortgezet onderwijs ben ik ruim 10 jaar als adviseur, projectleider of manager, betrokken geweest bij vele vak- en school-ontwikkelingsgerichte projecten. Zo heb ik in tientallen scholen in het voortgezet onderwijs kennis gedeeld over essentiele do’s en dont’s in die processen. Als dagvoorzitter / spreker was ik actief op beta-conferenties en conferenties van het College voor Toetsen en Examens Een daarvan was internationaal, met Engels als voertaal. Daarnaast heb ik ervaring met de rol van host in webinars.

Ik ben beschikbaar op
ma/di/wo/do/za - ochtend/middag/avond

Mijn publicaties

  • Bijlard A.,LOB geeft maatschappelijke stage een kwaliteitsimpuls. In: Bij de les,jaargang 5, nr. 2, 2009
  • Oomen, A., Meer van de, T., Bijlard, A.(2009). Bèta kiezen. Onderzoek naar loopbaanondersteuning bij profiel- en studiekeuze in het universumprogramma ( Research on Career guidance in STEM-subject activities in the Universum program). APS commissioned by Platform Bèta Techniek. Utrecht: APS.
  • Bijlard A., Duursma J., Nierop, D. en Spijkerboer L.(2010), Vmbo-tl in de lift, Utrecht: APS
  • Bijlard A., Duursma J., Nierop, D. en Spijkerboer L.(2010) Naast diplomagericht ook doorstroomgericht, Utrecht, APS
  • Bijlard A.(2010), MSCI, mijn systeem van loopbaaninvloeden, Utrecht: APS
  • Bijlard A.(2010), Arbeidsmartktinformatie, Utrecht:APS
  • Bijlard A. (2012), Een nieuwe blik op genderbewustzijn. In: Bij de les, jaargang 8, nr 4, 2012
  • Bijlard A. , Oomen A.(2014), LOB – kosten en opbrengsten in balans?, Utrecht, APS
  • Bijlard A., Bos J., van Hoek G. (2016), Schoolbezoek, stimulans voor schoolontwikkeling, Den Haag, School aan Zet


Vraag offerte aan


Gegevens aanvrager
Bijeenkomst