Over Onderwijs Ontwikkeling Nederland

Onderwijsontwikkeling Nederland is ruim 40 jaar dé branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland (sinds 1972). Zij behartigt de belangen van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die werken binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs op het snijvlak met (jeugd)zorg. De leden zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderingskundig terrein. Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van best practices staan hoog op de agenda. Schoolbesturen, gemeenten, bedrijven, ouders en kinderdagverblijven behoren tot de vele opdrachtgevers. In 2020 zijn 17 adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland, variërend van grote, middelgrote tot kleine ondernemingen. Met in totaal zo’n 2.000 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk en vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 77 procent van de markt. Onderwijsontwikkeling Nederland is daarmee toonaangevend en leidend in de onderwijsadviessector.

Onderwijsadvies

Onderwijs en andere vormen van educatie blijven voortdurend in ontwikkeling. Scholen en instellingen hebben daarbij behoefte aan externe ondersteuning. Deze advisering wordt gegeven door adviseurs van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Het gaat om advisering bijvoorbeeld op het gebied van ICT en onderwijs, kwaliteitszorg in het onderwijs, onderwijskansen, omgaan met verschillen en integraal personeelsbeleid. Alle scholen kunnen begeleiding krijgen van een onderwijsadviesbureau. Er wordt begeleiding geboden aan het totale onderwijsveld: de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Missie Onderwijsontwikkeling Nederland

Onderwijs Ontwikkeling Nederland is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de onderwijsadviesbureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling. Deze doelstelling is integrale onderwijsadvisering en heeft betrekking op onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling, onderwijs aan kinderen met problemen, leermiddelenadvies en advies aan gemeenten en besturen.

Kerntaken en -activiteiten Onderwijsontwikkeling Nederland

1. Onderwijsontwikkeling Nederland behartigt de belangen inzake de wet- en regelgeving, infrastructuur en financiering van de educatieve dienstverlening.
2. Onderwijsontwikkeling Nederland borgt en stimuleert de kwaliteit van de onderwijsadviesbureaus.
3. De bekendheid van educatieve dienstverlening als merknaam voor aanbieders van educatieve dienstverlening zal worden uitgedragen.
4. De inhoudelijke krachtenbundeling zal worden versterkt.

Meer informatie op onderwijsontwikkeling.nl