CED groep


KvK
123

Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang. Ons werkveld is breed: van het jonge kind en primair onderwijs t/m speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs/mbo. We schakelen soepel tussen alle niveaus in de organisatie – van bestuurstafel tot klaslokaal. Kansengelijkheid is voor ons altijd een belangrijke drijfveer geweest. Daarom ontwikkelen wij ook aanpakken en leermiddelen voor specifieke groepen, zoals nieuwkomers en kinderen met een stoornis of beperking.

De CED-Groep bestaat al ruim een halve eeuw en bouwde in die tijd een grote klantenkring op. Onderscheidend is dat we werken voor een breed spectrum in onderwijs en opvang: vve, po, so, vo en mbo. Met gerichte begeleiding, brede adviestrajecten, onze R&D-afdeling, cursusbureau en uitgeverij kunnen we effectief inspringen op de vragen uit de markt. Producten als Nieuwsbegrip, De Vreedzame School, Opbrengstgericht werken in 4D en Teach Like a Champion genieten in heel Nederland bekendheid.

Bezoekadres

Hoofdweg 70
3067GH Rotterdam
010 4071599
info@cedgroep.nl

Postadres

Postbus 8639 None
3009 AP Rotterdam
010 4071599
info@cedgroep.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk