BCO Onderwijsadvies

Directeur
P. de Jong
KvK
41062462

BCO Onderwijsadvies en Innofun helpen leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten.
Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft de kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is de opgave van het onderwijs.

Waarom doen we dit?

 • Wij willen een bijdrage leveren aan de samenleving en van betekenis zijn voor de mensen in de samenleving.
 • Wij geloven dat onderwijs en educatie direct bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de samenleving.
 • Wij zijn er van overtuigd dat investeren in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen sterk bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving en de mensen in die samenleving.
 • Wij geloven dat leren en ontwikkelen altijd beter kan en moet omdat de samenleving en inzichten veranderen.
 • Wij geloven dat beter leren door kinderen mogelijk is door beter onderwijzen. En dat steeds beter adviseren hieraan kan bijdragen.
 • Wij willen van betekenis zijn voor kinderen en jeugdigen (en daarmee de samenleving) door met alle betrokken bij het leren en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen (leidsters, leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders) voor hen passende antwoorden te vinden op de vraag: hoe kan het leren en ontwikkelen nog beter? En te helpen de passende antwoorden te realiseren.

Hoe doen we dat?

BCO en Innofun geloven in betekenisvol leren in een uitdagende leeromgeving, waar mensen samenwerken, kennis delen en creëren. De inzet van ICT en sociale media is hierbij vanzelfsprekend.

De volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend voor ons:

 • We vertrouwen in de ontwikkelkracht van professionals: leidsters, leraren, middenmanagement en directies.
 • Professionals zijn eigenaar van hun leerprocessen en ontwikkeling.
 • Het startpunt van het leren is het individueel leren van de professional maar leren kan niet zonder de ander en vindt altijd plaats binnen de organisatie waarin men werkt en de mensen waarmee men samenwerkt.
 • De adviseur maakt als mediator verbindingen tussen de ontwikkelcapaciteit van professionals en de sociale context waarin geleerd wordt.
 • De adviseur is een coach van de lerende professional en tegelijkertijd een adviseur bij het realiseren van optimale leeromgevingen.
 • Verbinding schoolontwikkeling en professionalisering.

Bezoekadres

Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
077 351 9284
info@bco-onderwijsadvies.nl

Postadres

Postbus 829
5900 AV Venlo
077 351 9284
info@bco-onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant