BVS-schooladvies

Directeur
H. Passenier
KvK
41179998

Scholen vanuit mensenkennis. We kunnen scholen vanuit een specifieke visie op de mens ondersteunen bij de ontwikkeling van de leerling, bij de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden van de leraren en bij de ontwikkeling van het team en de school als totaal. Centraal in de pedagogische uitgangspunten staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in de visie op onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling. We ontwikkelen een uitgebreid instrumentarium aan leerlingvolgsysteem, leerlijnen taal en rekenen en specifiek voor kleuters, en diverse publicaties op specifieke gebeiden, zoals periodeonderwijs, rekenen, mediawijsheid etc.

Bezoekadres Utrecht

Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
030-2819656
admin@bvs-schooladvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Utrecht
 • Overijssel
 • Noord-Holland
 • Noord-Brabant
 • Limburg
 • Groningen
 • Gelderland
 • Friesland
 • Flevoland
 • Drenthe
 • Landelijk
 • meer
 • Specialisme
 • ICT in het onderwijs
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Faalangst
 • Pesten
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Referentieniveaus rekenen
 • Verbanden
 • Meten en meetkunde
 • Verhoudingen
 • Getallen
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Aansluiting po-vo
 • Brede school
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Schoolontwikkeling
 • Management
 • Opleiden & professionaliseren
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Referentieniveaus
 • Doorlopende leerlijnen
 • Groepsplannen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Toetsing / Analyse
 • Cultuureducatie
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Beginnende geletterdheid
 • Referentieniveaus taal
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • 1-zorgroute
 • Procesbegeleiding
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • VMBO
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer