BVS-schooladvies

Directeur
E. Pijnaken
KvK
41179998

Scholen vanuit mensenkennis. We kunnen scholen vanuit een specifieke visie op de mens ondersteunen bij de ontwikkeling van de leerling, bij de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden van de leraren en bij de ontwikkeling van het team en de school als totaal. Centraal in de pedagogische uitgangspunten staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in de visie op onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling. We ontwikkelen een uitgebreid instrumentarium aan leerlingvolgsysteem, leerlijnen taal en rekenen en specifiek voor kleuters, en diverse publicaties op specifieke gebeiden, zoals periodeonderwijs, rekenen, mediawijsheid etc.

Bezoekadres Utrecht

Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
030-2819656
admin@bvs-schooladvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Landelijk
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Aansluiting po-vo
 • Management
 • Cultuureducatie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Referentieniveaus rekenen
 • Faalangst
 • Meten en meetkunde
 • Gedragsproblemen
 • Getallen
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Beginnende gecijferdheid
 • Pesten
 • ICT in het onderwijs
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Sociale competentie
 • Procesbegeleiding
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Schoolontwikkeling
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Brede school
 • Beginnende geletterdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Referentieniveaus taal
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Referentieniveaus
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VVE / Jonge kind
 • VMBO
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • meer