BVS-schooladvies

Directeur
H. Passenier
KvK
41179998

Scholen vanuit mensenkennis. We kunnen scholen vanuit een specifieke visie op de mens ondersteunen bij de ontwikkeling van de leerling, bij de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden van de leraren en bij de ontwikkeling van het team en de school als totaal. Centraal in de pedagogische uitgangspunten staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in de visie op onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling. We ontwikkelen een uitgebreid instrumentarium aan leerlingvolgsysteem, leerlijnen taal en rekenen en specifiek voor kleuters, en diverse publicaties op specifieke gebeiden, zoals periodeonderwijs, rekenen, mediawijsheid etc.

Bezoekadres Utrecht

Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
030-2819656
admin@bvs-schooladvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Landelijk
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Management
 • Verbanden
 • Procesbegeleiding
 • Sociale competentie
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Beginnende gecijferdheid
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Getallen
 • Meten en meetkunde
 • Referentieniveaus rekenen
 • 1-zorgroute
 • Pesten
 • Aansluiting po-vo
 • ICT in het onderwijs
 • Brede school
 • Cultuureducatie
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Woordenschat
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Beginnende geletterdheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Verhoudingen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • VVE / Jonge kind
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • meer