Klaarr educatie

Directeur
Hans PLoeg
KvK
41234268

Klaarr - Effectiever in educatie

KLAARR is dé effectieve educatie partner in de regio Zaanstreek Waterland en daarbuiten. In het onderwijs volgen ontwikkelingen elkaar snel op en heerst het gevoel dat het nooit af is. Net als de andere aanbieders in onze markt geloven wij in het aanbieden van hulpmiddelen en ondersteuning voor verbeteringen in het onderwijs. Wij zijn echter anders in het contact dat we aangaan met de klant. Wij zien namelijk regelmatig dat geboden oplossingen/trajecten niet passend blijken te zijn bij het werkelijke probleem. Dit creëert nog meer werkdruk! Daarom stapt KLAARR niet direct in de oplossing. Wij kijken primair naar de vraag achter de vraag van de relatie, naar het échte probleem en zorgen ervoor dat het duidelijk is wat de klant nu precies van ons verwacht. Wij starten pas met begeleiding als de gekozen aanpak echt past bij het probleem dat men gezamenlijk ervaart. 

KLAARR maakt duidelijk wat we doen en zorgt voor resultaat. Bovendien onderscheiden wij ons in het feit, dat hetgeen waar wij voor worden gevraagd, af is als we weg gaan. We komen terug voor eventuele nazorg voor nieuwe medewerkers. KLAARR staat voor duidelijkheid, kwaliteit en langdurig resultaat. Het is bij ons écht KLAARR! 

KLAARR werkt met deskundige medewerkers die staan voor: Kwaliteit van de te leveren diensten. Leren en doorvragen, Ambitieuze doelen stellen, Actuele vakkennis, Resultaat leveren met daarbij de Relatie centraal. KLAARR is effectiever in educatie! 

Wij zijn KLAARR als u tevreden bent!  

Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 115 115
1440AV Purmerend
0299-783400
info@klaarr.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Beginnende gecijferdheid
 • ICT in het onderwijs
 • Techniekonderwijs
 • Wereldori├źntatie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Verkeer
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Brede school
 • Aansluiting po-vo
 • Aansluiting vo-ho
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Schooluitval
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Gedragsproblemen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • meer