KOC Diensten

Directeur
Drs. R.A. van der Garde
KvK
41172990

Wie we zijn

KOC Diensten, uitgaande van de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum, bestaat uit twee afdelingen. De afdeling ‘Scholen’ is gericht op het verlenen van diensten aan scholen. Het betreft leerlingbegeleiding, coaching, scholing van leerkrachten, managementondersteuning, bestuurlijk-juridische dienstverlening enzovoorts. De afdeling ‘Jeugd en gezin’ biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan. Kenmerkend voor de werkwijze is de term ‘thuisnabij’. Het betreft onder andere ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren bij vragen, zorgen, problemen of zelfs nood in de persoonlijke dan wel gezinssituatie. Vanuit beide afdelingen wordt onderzoek gedaan naar mogelijke ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen.

 

Kwaliteit

KOC Diensten legt de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van het werk. Dat wordt herkend en gewaardeerd door een trouwe achterban van scholen, organisaties en cliënten, die diensten en producten afnemen. Onderzoeksinstellingen die kwaliteit en klanttevredenheid onderzoeken, onderstrepen dit. Lees meer over onze kwaliteit op https://kocdiensten.nu/over-ons/onze-kwaliteit/.

 

Positie in de markt

Het unieke van KOC Diensten is de nauwe band met onze klanten vanwege onze christelijke identiteit en de grondslag waaruit gewerkt wordt. Onze christelijke levensbeschouwing wordt zichtbaar in ons dagelijks handelen en is herkenbaar aanwezig in al onze diensten. U kunt bij KOC Diensten rekenen op een team van betrokken en deskundige medewerkers.

Bezoekadres

Nieuweweg-noord 251
3905 LW Veenendaal
031 851 7310
diensten@koc.nu

Postadres

Nieuweweg-noord 251
3905 LW Veenendaal
031 851 7310
diensten@koc.nu

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opvoedondersteuning
 • Taal / dyslexie
 • Faalangst
 • Pesten
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • voortgezet rekenen
 • aanvankelijk rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Trauma's
 • Hechtingsproblematiek
 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Aansluiting po-vo
 • Schoolontwikkeling
 • Management
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • voortgezet lezen
 • aanvankelijk lezen
 • Beginnende geletterdheid
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Praktijkonderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer