RPCZ

Directeur
Arjan Reniers
KvK
41113612

RPCZ is  dé partner in de regio Zuidwest Nederland en Zeeland op het gebied van veranderen, leren en ontwikkelen.  RPCZ is al vele jaren actief als een professioneel en innovatief kennis- en expertisecentrum voor onderwijs en kindcentra.

Samen leren organiseren

We werken graag samen met u aan de door u gewenste ontwikkeling en vernieuwing. Onze adviseurs kenmerken zich door hun passie en professionele betrokkenheid bij onderwijs. Samen met u gaan zij op zoek naar op uw praktijk afgestemde oplossingen in leren en organiseren.

Zij weten zich daarbij ondersteund door producten en diensten die gebaseerd zijn op de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap. Veel van onze medewerkers hebben ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daardoor weten zij goed hoe het er op de school aan toe gaat. RPCZ richt  zich op:

 • educatieve dienstverlening voor het onderwijs,
 • de voorschoolse educatie én
 • training, advies en ontwikkeling voor (overheids-)organisaties en bedrijven.

Je kunt bij ons terecht voor:

 • begeleiding bij en advies over ontwikkeling van organisaties;
 • coaching van managers en (groepen) medewerkers;
 • ontwikkeling van innovatieve methodieken, materialen en publicaties;
 • trainingen, cursussen en opleidingen op tal van terreinen, zoals coaching, klassenmanagement, ICT, registratie van leervorderingen, kwaliteitszorg; onderzoek van leerlingen en advies aan leraren.

RPCZ is een organisatie met een maatschappelijke taak en wil met zijn werkzaamheden een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de wereld waarin we leven.

RPCZ-medewerkers gaan ervoor je als 'partner' te ondersteunen bij datgene wat je wilt bereiken. 'Klantgericht' is voor RPCZ  méér dan een slogan. Mensen en organisaties bevinden zich voortdurend in veranderingsprocessen. Elk veranderingsproces is verschillend én uniek en vraagt om een passende aanpak. RPCZ-medewerkers weten hoe samen mét jou resultaat te boeken in veranderingsprocessen.

RPCZ is onderdeel van Bazalt Groep

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo_Bazalt-Groep_liggend_links_RGB1.0-1024x301.pngBezoekadres

Stationsplein 21
4461 HP Goes
011 848 0800
info@rpcz.nl

Postadres

Postbus 351
4380 AJ Vlissingen
011 848 0800
info@rpcz.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Pesten
 • Management
 • Groepsplannen
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus
 • Taal / dyslexie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Referentieniveaus rekenen
 • Meten en meetkunde
 • Gedragsproblemen
 • Getallen
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Beginnende gecijferdheid
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sociale competentie
 • Procesbegeleiding
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Schoolontwikkeling
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Brede school
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • VVE / Jonge kind
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer