HCO


KvK
27352615

HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een belangrijke inhoudelijke spil in het onderwijs. Binnen ons expertisecentrum werken trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en andere onderwijsexperts. Zij ondersteunen en ontzorgen dagelijks leerlingen, scholen, leraren ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan. Met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen.

Hoe werkt HCO?

Wij gaan graag in gesprek om een passende oplossing te bieden. Dit kan een training, advies, onderzoek, coaching of maatwerk zijn. Altijd gebaseerd op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over onderwijs en leerprocessen, die we vertalen naar de praktijk. Wij stemmen onze activiteiten af op de situatie en werken nauw samen met alle betrokkenen.

Onze experts werken in de regio Den Haag voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs.

HCO is onderdeel van Bazalt Groep

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo_Bazalt-Groep_liggend_links_RGB1.0-1024x301.png

 

Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • ICT in het onderwijs
 • Techniekonderwijs
 • Bètavakken VO
 • Wereldoriëntatie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Cultuureducatie
 • Verkeer
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinuüm
 • Specifieke doelgroepen
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Toetsing / Analyse
 • Leesvaardigheid
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Opvoedondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Brede school
 • Aansluiting po-vo
 • Aansluiting vo-ho
 • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Schooluitval
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Angststoornissen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Praktijkonderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • MBO
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • meer