Driestar onderwijsadvies

Directeur
drs. L. N. Rottier en drs. R.W. Zoutendijk
KvK
41174339

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal.

Wij zijn een onderdeel van kenniscentrum Driestar educatief en werken nauw samen met Driestar hogeschool en Driestar managementadvies.

Ons ideaal is mooi en goed onderwijs voor kinderen en jongeren: onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit. We willen vanuit onze kernwaarden aanspreekbaar zijn op toewijding, betrouwbaardheid en bewogenheid. 

 

Bezoekadres Gouda

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Management
 • Cultuureducatie
 • Angststoornissen
 • Mishandeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Referentieniveaus rekenen
 • Faalangst
 • Meten en meetkunde
 • Gedragsproblemen
 • Getallen
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Beginnende gecijferdheid
 • Pesten
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • ICT in het onderwijs
 • Stemmingsstoornissen
 • Aansluiting po-vo
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Hechtingsproblematiek
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Personeel & Organisatie
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Sociale competentie
 • Procesbegeleiding
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Schoolontwikkeling
 • Opvoedondersteuning
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Brede school
 • Lichamelijke opvoeding
 • Beginnende geletterdheid
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Referentieniveaus taal
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Referentieniveaus
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Talentontwikkeling
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • meer