Liesbeth Stammen

Download vcard
of bel

06 190 730 47

Functie

Adviseur / GZ-psycholoog

Bio

Je doet er toe

Het is zo lang geleden,
dat ik bij je zat in de klas.
Wat je me leerde ben ik vergeten,
Ik herinner me alleen hoe je was.

Leerkracht zijn is een prachtig vak, wat je doet, doet ertoe. Je kunt zoveel voor anderen betekenen. Elk kind doet er toe. Elk kind is anders. Elke leerkracht is anders. Elke situatie is anders. Door begeleidingsgesprekken met leerkrachten, leerlingen, intern begeleiders (IB'ers), ondersteuningcoördinatoren (OCO's) of ouders draag ik dagelijks bij aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van leerlingen door samen met henzelf en anderen te ontdekken wat de juiste dingen zijn om te doen. Met veel realiteitszin, gedrevenheid en enthousiasme doe ik mijn werk. Daarbij hecht ik veel belang aan een prettige samenwerking en een open communicatie.

Als GZ-psycholoog voer ik leerlingondersteuning gerelateerde taken uit op verschillende scholen binnen de regio Noord-Limburg. Ik werk zowel binnen basisonderwijs als voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs.

Na de pedagogische academie en de studie orthopedagogiek met specialisatie leer- en gedragsproblemen ben ik als leerkracht verbonden geweest aan enkele basisscholen. Vanuit BCO Onderwijsadvies heb ik brede ervaring binnen het spectrum jonge kind, basisschool kind, puber, adolescent van laag- tot hoogbegaafd, met uiteenlopende problematieken, perspectieven en kansen. De doorgaande lijn primair onderwijs (PO)-voortgezet onderwijs (VO), licht verstandelijke beperking (LVB), individueel ontwikkelingsplan (IOP) en ontwikkelingsperspectief (OPP) hebben de laatste jaren extra mijn belangstelling. Daarnaast maak ik al jarenlang deel uit van verschillende adviesteams en commissies, daarbij altijd het belang wegend van het kind en de haalbaarheid voor de leerkracht.

Professionalisering

BIG-nummer: 19049676525

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Postadres

Postbus 829
5900 AV Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Amerikalaan 70E
6199 AE Maastricht-Airport
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Cacaokade 1
5705 LA Helmond
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Schoolontwikkeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher