Tijn Bloemendaal

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Ik adem de overtuiging dat de leerkracht het verschil kan maken, in het bijzonder voor kinderen die voor hun ontwikkeling extra op het onderwijs aangewezen zijn. Daarbij ga ik vooral uit van de kracht die elk kind en elke leerkracht elke dag weer meeneemt naar de onderwijsleersituatie. Ik zie het als een voorrecht om leerkrachten, scholen maar ook ouders te ondersteunen bij het verzilveren van het talent dat elk kind in zich draagt. Mijn speciale interesse gaat uit naar het op gang helpen van de ontwikkeling van kinderen met (ernstige) leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie.

Nevenexpertise

Auteur diverse kwaliteitskaarten School aan Zet.

Opleiding

 • Postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog, RINO.
 • Postacademische opleiding tot gespecialiseerd onderwijsadvieur rekenen-wiskunde, EDvenure Academy.
 • Pedagogische Wetenschappen, UvA.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Leesvaardigheid
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Leerlingvolgsysteem
 • Faalangst
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • meer