Jan-Jos Janssen

Download vcard
of bel

06 518 273 53

Functie

Senior adviseur

Bio

Het enige constante is verandering

Onderwijs is en blijft mensenwerk. Samen leren en de wereld ontdekken is voor de vele kleine en grote mensen een betekenisvolle activiteit. Vanuit BCO - onderwijsadvies en ondersteuning  (kortweg BCO) denken en werken we met passie en precisie met u mee om samen een goede toekomst in te richten. Daarbij houden we heel sterk rekening met de snel veranderende samenleving.

Binnen BCO heb ik veel opdrachten op het gebied van planning, coaching, intervisie en bestuurlijk beleid. Mijn specialisaties zijn strategisch management, (bege)leiden van veranderingsprocessen in scholen en schoolbesturen en gemeenten, opbrengstgericht werken en coaching en begeleiding van Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht. Daarnaast ook de functie van interim bestuurder van schoolbesturen.

Op dit moment ben ik bezig bij de gemeente Stein met de ontwikkeling van Lokaal Integraal Jeugdbeleid. Daarin staat centraal dat er een doorgaande ontwikkelingslijn is van 0 tot 18 jaar onder het motto: ‘het kind van de ouders is de leerling van de school en de burger van de gemeente.’ Daarbij brengen we ook het begrip ‘kanskracht’ in beeld. Daaronder verstaan we de mate waarin personen regie nemen over hun eigen leven. In het verleden ben ik coördinator onderwijsvoorrang geweest voor de leeftijdsfase 0-14 jaar voor gemeentes, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in de regio Parkstad.

Ik heb heel veel facetten van het onderwijs meegemaakt: als leerling, leerkracht, intern begeleider, directeur, schoolbegeleider, coördinator Onderwijsvoorrang, inhoudelijk coördinator van een samenwerkingsverband, bestuurder, coach en docent. Ik heb studies gedaan in onderwijskunde, orthodidactiek en management of special educational needs en activerend besturen vanuit de chaos-theorie. Daarnaast heb ik vele scholingen en trainingen gevolgd. En verder heb ik het genoegen met velen samen te kunnen leren van het leven.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Postadres

Postbus 829
5900 AV Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Cacaokade 1
5705 LA Helmond
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Amerikalaan 70E
6199 AE Maastricht-Airport
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Brabant
  • Limburg
  • Specialisme
  • Management
  • Zomerscholen en verlengde onderwijstijd
  • Personeel & Organisatie
  • Schoolontwikkeling
  • Lidmaatschap
  • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies