Ans Rutten

Download vcard
of bel

06 196 936 88

Functie

Adviseur - Consulent taalstimulering / Logopedist

Bio

Door betrokkenheid en inzet kunnen we het verschil maken voor kinderen die minder kansen hebben

Het verbeteren van kansen voor kinderen in achterstandssituaties is een inspirerende opdracht. Ik realiseer dat door mijn werk als VVE-coach. Door in te zetten op kwaliteit van ouderbetrokkenheid, een goed educatief aanbod, samenwerking met ketenpartners binnen het preventief jeugdbeleid en voortdurende terugkoppeling met alle betrokkenen over de effecten van onze aanpak kunnen we de onderwijskansen van kinderen vergroten evenals de mogelijkheden hun talenten boven te halen.

In het verleden heb ik gewerkt als leerlingbegeleider, logopedist, dyslexiebehandelaar en trainer Speelplezier en VVE Thuis. De koppeling van een aantal van deze functies binnen de pilot Moelejaan was de opmaat naar deze baan die ik uitvoer voor de gemeente Kerkrade, een gemeente met de ambitie om kansen voor de grote aantallen doelgroepkinderen daadwerkelijk te realiseren.

Al vroeg wist ik dat ik het onderwijs in wilde. Daarnaast was er de interesse voor achterstandenbeleid: ik wilde daar meer van weten. Tijdens het werk op scholen in achterstandssituaties werd ik vooral getroffen door de vaak niet rooskleurige situatie waarin veel kinderen opgroeien. Naast studie (onder andere orthopedagogiek) kreeg ik de gelegenheid te werken met ouders, kinderen, scholen, speelzalen en welzijnsinstanties in diverse buurthuizen. Betekenisvol samenwerken verhoogt de kwaliteit van leven van alle betrokkenen.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Postadres

Postbus 829
5900 AV Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Amerikalaan 70E
6199 AE Maastricht-Airport
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Cacaokade 1
5705 LA Helmond
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Limburg
  • Noord-Brabant
  • Specialisme
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Taal / dyslexie
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • PO (incl. SBO)