Jan Alting

Download vcard
of bel

06-23813728

070-4482847

Functie

Onderwijsadviseur, GZ-psycholoog

Bio

Uitzoeken waar de knelpunten zitten tussen een kind en zijn omgeving en daar met maatwerk oplossingen voor zoeken vind ik erg leuk werk. Het inzetten van mijn kennis en ervaring om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen blijft nog steeds een uitdaging. Als dat gelukt is, is dat steeds weer een heel prettig gevoel. Het directe contact met kinderen houdt me jong, het begeleiden van leerkrachten en interne begeleiders nog jonger.
Als GZ-psycholoog ben ik hoofdbegeleider van een aantal dyslexiebehandelaars en voer ik ook gedragsonderzoeken uit die eventueel kunnen leiden tot een psychiatrische diagnose. Verder houd ik me bezig met groepsonderzoeken en leerkrachtcoaching.

Opleiding

Ontwikkelingspsychologie, Universiteit van Amsterdam.

Professionalisering

 • (hoofd)behandelaar dyslexie ONL.
 • Psychopathologie, GITP.

06-23813728

070-4482847

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Rekenen / dyscalculie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerling