Irene van Geen

Download vcard
of bel

06-23041529

070-4482872

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Het is de leerkracht die er toe doet! Dit geldt overigens net zo goed voor de pedagogisch medewerker of de peuterleidster. Door je beroep draag je bij aan de ontwikkeling van de volwassenen van morgen. Dat is nog eens verantwoordelijk werk!
Onderwijzen en begeleiden is ook een wisselwerking tussen jezelf met al je unieke eigenschappen en je groep. Hoe competenter je bent, hoe beter jouw aanbod voor de kinderen kan uitpakken. Je kwaliteiten kennen, verder ontwikkelen en optimaal inzetten is daarbij van grote invloed.

Met mijn eigen ervaring als leerkracht en later als coach en onderwijskundig trainer is het voor mij een uitdaging om samen met onderwijsgevenden, pedagogisch medewerkers of peuterleidsters hun aanwezige kwaliteiten te verkennen, uit te breiden en zo goed mogelijk in te zetten in het dagelijkse werk. Daarbij kan het gaan om de invoering van nieuwe methoden en werkwijzen, maar dat niet alleen. Ook een oudere en vertrouwde aanpak kan bij iemand gaan wringen en desgewenst onder de loep worden genomen om deze meer naar wens te gaan laten verlopen.
Hoe beter je uiteindelijke aanpak past bij jou als persoon, hoe meer kans op succesvolle resultaten. Daar hebben zowel de kinderen als jijzelf dan weer profijt van!

Nevenexpertise

 • Accountmanagement jonge kind.
 • Onderzoek: implementatie VVE, een tussenevaluatie VVE-light in Den Haag.
 • Onderzoek: Piramide in Zoetermeer, een tussenevaluatie VVE-light.

Opleiding

 • Opleiding Taalspecialist, EDventure.
 • Pedagogiek, specialisatie Onderwijskunde, Universiteit Leiden.
 • Opleiding Onderwijsadviseur.
 • Hogere Kaderopleiding Pedagogiek; variant Onderwijs & Alg. beroepen.
 • M.O.-A Pedagogiek.
 • Opl. Kleuterleidsters akten A, B en Volledig Bevoegd Onderwijzer.

Professionalisering

 • SVIB-coach.
 • Trainer Piramide- en Ko & Puk.
 • Integraal Beleid voor jonge kinderen.
 • Specialist Leerlingvolgsysteem (LVS) KIJK!
 • Trainer Kleuterplein.
 • Trainer Schatkist.
 • NT2 en schakelklasadviseur.
 • SVIB-coach voor basisonderwijs.
 • SVIB-coach voor docenten Voortgezet Onderwijs (VO).

06-23041529
i.van.geen@hco.nl

070-4482872

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Opleiden & professionaliseren
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Lichamelijke opvoeding
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Sociale competentie
 • Schoolontwikkeling
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • Intern begeleider / remedial teacher