Josee Spaas

Download vcard
of bel

06-23077378

Functie

Accountmanager, onderwijsadviseur, projectleider

Bio

Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig (Toshiro Kanamori).

Meer dan 20 jaar werk ik met veel plezier in het onderwijs. Gestart als leerkracht heb ik daarna verschillende rollen en functies vervuld bij diverse onderwijsorganisaties, onder andere als coördinator Weer Samen Naar School, projectleider en beleidsadviseur.

Centrale thema’s in mijn werk zijn passend onderwijs (excellentie/hoogbegaafd-heid), verlengde schooltijd en schoolontwikkeling. Voor het landelijke project School aan Zet ben ik werkzaam als ambitie-expert. Een mooie opdracht waarbij ik scholen en besturen ondersteun bij het waarmaken van de eigen ambities.

Mijn inbreng kenmerkt zich door het stimuleren van levendigheid en creativiteit in samenwerkings- en leerprocessen. Waar nodig breng ik verbindingen tot stand met als doel een stap verder te komen in de gewenste ontwikkeling. Het gezamenlijk behalen van de gewenste resultaten staat daarbij voorop.

Energie krijg ik van nieuwe opdrachten waarin ik mensen kan stimuleren en motiveren om zich gezamenlijk in te zetten voor een gemeenschappelijke doel en resultaat.

Nevenexpertise

Ambitie-expert School aan Zet.

Opleiding

Lerarenopleiding, afgestudeerd in de vakken geschiedenis en maatschappijleer, projectmanagement, beleidskunde, diplomaroute thema gecentreerde interactie (internationaal erkend) door Ruth Cohn Instituut lage landen (2010-heden).

 

Professionalisering

Management Drives.

06-23077378
j.spaas@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Procesbegeleiding
  • Schoolontwikkeling
  • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
  • Lidmaatschap
  • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies