Tineke Visser

Download vcard
of bel

06 21 42 96 69

Functie

Adviseur diagnose en behandeling dyslexie

Bio

Levensmotto

Als een werk het waard is om te doen, dan is die het waard om goed te doen.

Specialisaties 

Diagnose en behandeling van dyslexie.

Werkzaamheden

Ik geef dyslexiebehandelingen aan leerlingen op verschillende basisscholen in Friesland, Groningen en Drenthe. Tijdens de behandeling vind ik het belangrijk om naast het oefenen met lezen en spelling ook aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele kant van het kind, om zo het zelfvertrouwen van het kind te vergroten en het kind beter te leren omgaan met zijn/haar lees- en spellingsmoeilijkheden. 

Eén ochtend in de week ben ik aanwezig op het Timpaan Supportpunt in Sneek. Daar doe ik dyslexie onderzoek. Het dyslexie onderzoek bestaat het afnemen van een intelligentietest en diverse lees- en spellingstoetsen.

Ambitie

Ontwikkeling en uitdaging in het werk vind ik erg belangrijk. Naast het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van dyslexie wil ik mijn kennis en ervaring ten opzichte van andere leer- en gedragsproblemen bij kinderen verder uitbreiden. Het geven van advies en behandeling gericht op andere problemen heeft mijn voorkeur.

Contact


06 21 42 96 69
t.visser@timpaangroep.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zwedenlaan 16
9403 DE ASSEN
088 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl

Bezoekadres

Badweg 28
8401 BL GORREDIJK
088 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl

Postadres

Postbus 24
8400 AA GORREDIJK
088 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Drenthe
  • Friesland
  • Groningen
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie