Ria Looij

Download vcard
of bel

06 52 58 11 87

Functie

Orthopedagoog i.o.t. GZ-psycholoog

Bio

Afgestudeerd als onderwijskundige met specialisatie leermoeilijkheden.

Werkzaam bij Driestar onderwijsadvies sinds 1999.

Ervaring met psychologische onderzoeken en consultaties basisonderwijs. Aandachtsfunctionaris hoogbegaafdheid.

In opleiding tot GZ-psycholoog, waarvoor deels gedetacheerd bij Eleos (Christelijke GGZ-instelling voor Basis-GGZ en Specialistische GGZ.)

Contact