Marja Miedema

Download vcard
of bel

06 15 89 98 05

Functie

Adviseur ontwikkeling

Bio

Levensmotto

Iemand wordt niet gewaardeerd omdat hij goed is; iemand wordt goed omdat hij gewaardeerd wordt.

Specialisaties 

Kennis over de manier waarop kleuters en peuters leren en wat ze daarbij nodig hebben van de leerkracht en pedagogisch medewerker

Werkzaamheden

Ik begeleid scholen bij het implementeren van het beredeneerd aanbod en Opbrengst Bewust werken. Daarbij spelen leerlijnen, methoden en leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol. Mijn werk aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt mede vorm door pedagogisch medewerkers en leerkrachten te scholen en trajecten ‘doorgaande lijn’ te begeleiden.

Ambitie

Op zoek gaan naar verbanden, werken binnen een kader, de kunst van het weglaten. Mijn uitdaging is om tijdens implementatietrajecten van nieuwe methoden en werkwijzen steeds de verbinding te zoeken met de bestaande manier van werken die ‘werkt’ voor kinderen en professionals. Ook zie ik het belang van ‘educatief partnerschap’ en zoek/vind ik wegen om ouders daadwerkelijk bij het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind, in de schoolsituatie, te betrekken.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zwedenlaan 16
9403 DE ASSEN
088 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl

Bezoekadres

Badweg 28
8401 BL GORREDIJK
088 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl

Postadres

Postbus 24
8400 AA GORREDIJK
088 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Friesland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Specialisme(n)
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Schoolontwikkeling
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolleiding
 • Leerkracht