Miriam Heeroma

Download vcard
of bel

06 15 89 98 03

Functie

Adviseur zorg / diagnose en behandeling dyslexie

Bio

Levensmotto

Neem je dromen mee de dag in.

Specialisaties 

Diagnose en behandeling van dyslexie en leerlingzorg.

Werkzaamheden

Verrichten van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen in de basisschoolleeftijd en advisering aan leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen. Verder voer ik de consultatieve leerling- of peuterbegeleiding uit met interne begeleiders en/of leerkrachten of pedagogisch medewerkers. Op het gebied van dyslexie voer ik de diagnostiek en behandeling uit waarbij kinderen in de behandeling in een één op één situatie begeleiding krijgen. Verder ben ik co-trainer bij Vversterk en geef ik (mede) workshops/trainingen.

Ambitie

Het blijven uitbouwen van mijn expertise op het gebied van Leerlingenzorg. Daarnaast wil ik mij verbreden binnen het gebied Jonge kind (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf).

Contact


Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Friesland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Specialisme
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolbestuur
 • Leerling
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • meer