Anne-May Schotanus

Download vcard
of bel

06 52 61 42 75

Functie

Adviseur diagnose en behandeling dyslexie

Bio

Levensmotto
Ook kleine stappen zijn stappen vooruit!

Specialisaties
Dyslexiebehandelingen en -onderzoeken.

Werkzaamheden
Als adviseur diagnose en behandeling dyslexie houd ik mij bezig met behandeling en diagnose van dyslexie. Ik behandel leerlingen in het basisonderwijs. Op school gaan we aan de slag met oefeningen en de leerlingen krijgen huiswerk mee om thuis te oefenen. Tussentijds vinden er toetsmomenten plaats en wordt er gekeken of er vooruitgang is geboekt. Deze behandelingen vinden plaats op de school van de leerling. Naast het behandelen van leerlingen, voer ik ook dyslexie-onderzoeken uit. Aan de hand van de resultaten van zo'n onderzoek wordt een diagnose gesteld. Een onderzoek wordt verdeeld over twee ochtenden. De eerste ochtend neem ik een intelligentietest af en de tweede ochtend worden er lees- en spellingstoetsen afgenomen bij de leerling. Van dit onderzoek maak ik een verslag en dit wordt besproken met de ouders en de school. Indien er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, kan er gestart worden met de behandeling.

Ambitie
Als professional wil ik mij voortdurend blijven ontwikkelen. Ik wil graag nieuwe dingen leren. Wat ik interessant vind en waar ik in de toekomst graag meer mee wil doen is de combinatie van dyslexie en hoogbegaafdheid.

Contact


Extra informatie
  • Regio('s)
  • Drenthe
  • Friesland
  • Groningen
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie