Fieke van der Ploeg-Roskam

Download vcard
of bel

06 11 62 60 07

Functie

Adviseur

Bio

Tijdens mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs raakte ik in gesprek met een orthopedagoog. Zij vertelde hoe zij kinderen hielp die moeite hadden mee te komen op school door gedrags- of leerproblemen. Ik besloot na het afronden van de Pabo, pedagogische wetenschappen te gaan studeren in Utrecht. Na mijn afstuderen kwam ik in dienst bij OBD Noordwest. Ik heb kinderen geobserveerd en onderzocht, heb gerichte adviezen gegeven en deelgenomen aan zorgteams. Het gaf mij veel voldoening om de kennis en expertise van ouders en leerkrachten daarbij in te kunnen zetten. Momenteel behandel ik kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Het is mooi om te zien hoe kinderen beter worden in lezen en taal, maar vooral hoe ze groeien in zelfvertrouwen.

Contact


06 11 62 60 07
froskam@obdnoordwest.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Toetsing / Analyse
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
 • Opvoedondersteuning
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger