Anneke Stolk

Download vcard
of bel

06 46 38 59 88

Functie

Adviseur

Bio

In 1985 ben ik gestart als onderwijsadviseur en orthopedagoog. Dit werk heb ik lange tijd met veel plezier en bij verschillende onderwijsadviesdiensten uitgevoerd. Momenteel houd ik me vooral bezig met leerlingenondersteuning. Ik ben dyslexie- en hoofdbehandelaar voor ONL Dyslexie en werk bovendien als consulent jonge risico kinderen. Scholen kunnen op mij een beroep doen met het formuleren van beredeneerd aanbod voor deze leerlingen. Verder neem ik deel aan ondersteuningsteams op basisscholen en voer consultatieve gesprekken met intern begeleiders en leerkrachten. Ik verricht psychodiagnostisch onderzoek bij leerlingen met een specifieke hulpvraag. Bij deze activiteiten is de handelingsgerichte werkwijze leidraad. Ik ben gecertificeerd als Taakspelbegeleider.

Contact


06 46 38 59 88
astolk@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Friesland
 • Flevoland
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Beginnende geletterdheid
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Specifieke doelgroepen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Beginnende gecijferdheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht