Drs. Riet Tuink

Download vcard
of bel

06 46 72 77 74

Functie

Onderwijsadviseur & Orthopedagoog

Contact


06 46 72 77 74
rtuink@obdnoordwest.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Beginnende gecijferdheid
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Getallen
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Opvoedondersteuning
 • Brede school
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • meer