Petra de Waard

Download vcard
of bel

06 52 34 71 38

Functie

Adviseur

Bio

Na mijn studie ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam ben ik in 2010 als onderwijsadviseur begonnen bij OBD Noordwest. In 2014 heb ik de postdoctorale opleiding tot schoolpsycholoog afgerond (geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP). Ik ben gespecialiseerd in dyslexie, hoogbegaafdheid en handelingsgericht werken en arrangeren. Ik ben hoofdbehandelaar ONL Dyslexie en verantwoordelijk voor supervisie en coaching van de dyslexiebehandelaars. Daarnaast maak ik deel uit van ondersteuningsteams van basisscholen en verricht ik handelingsgericht onderzoek bij kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Samen met school en ouders ga ik op zoek naar de kansen en mogelijkheden om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. Mijn doel is het versterken van het gehele schoolsysteem; de individuele leerling, de groep, de leerkrachten, de school en het samenwerkingsverband.

Contact


06 52 34 71 38
pdewaard@obdnoordwest.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229-259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229-259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Friesland
 • Flevoland
 • Specialisme
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Leesvaardigheid
 • Toetsing / Analyse
 • Beginnende geletterdheid
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger