Bert van de Waerdt

Download vcard
of bel

06 52 58 11 64

Bio

 Handelings gericht werken vraagt handelingsgericht begeleiden.

 Één van de statements van waaruit Driestar Onderwijsadvies haar begeleiding vorm wil geven: aansluiten bij wat al aanwezig is en verstevigen waar groei mogelijk is. Als onderwijsadviseur begeleid ik leerkrachten, schoolteams, directies in het vormgeven van ‘goed onderwijs’. Onderwijs waarbij leerkracht en leerling excelleren, groeien en genieten.
Dit onderwijs staat niet los van opbrengsten. Opbrengsten zijn een maatstaf om te toetsen of ons onderwijs ook opgebracht heeft wat het moet opbrengen.
Integratie van OGW (=opbrengst gericht werken) en HGW (=handelingsgericht werken) verstevigt de basis voor goed onderwijs waarbij de leerkracht het uitgangspunt is: hij zal vorm moeten geven aan goed onderwijs!

Als leerkracht blijf je ‘je leven lang leren’. Vanuit dit perspectief heeft mijn onderwijsloopbaan vorm gekregen.
Als leerkracht op een reguliere basisschool, startte ik min onderwijscarrière in 1990 om vervolgens in 2005 onderwijsadviseur bij Driestar Educatief te worden. In deze tussentijd was ik uitvoerend beleidsmedewerker van een educatief vernieuwingsproject om ICT te implementeren in een federatie van 10 scholen in midden Nederland.
Tijdens mijn ‘jaren voor de klas’ zocht ik altijd naar wat maakt dat leerlingen betrokken zijn en zich goed in hun vel voelen zitten. Deze zoektocht resulteerde in mijn huidige kijk op onderwijs wat gestalte krijgt in mijn begeleidingswerk: Betrokkenheid en welbevinden van leerling en leerkracht binnen een kader van goed onderwijs.

 

Kennisgebieden:

  • SVIB ( gecertificeerd school video interactie begeleider. Beeld coaching op gebied van klassenmanagement, didactiek en communicatie).
  • Coachen van leerkrachten, internbegeleiders en directies op implementatie van ‘goed onderwijs’.
  • Implementatie 1-zorgroute/ handelingsgericht werken (HGW) voor ib’ers en schoolteams.
  • Implementatie opbrengstgericht werken (OGW) voor ib’ers en schoolteams.
  • Integratie HGW en OGW.
  • Kennisexpert pedagogisch expertsysteem ZIEN! voor PO/SBO: begeleiden implementatietrajecten op het gebied van sociale competenties.
  • Hoogbegaafdheid in het basisonderwijs.

Opleiding

-       Pabo

-       Traject begeleiding HGW/1 zorgroute

-       Master SEN (specialist begeleiden en leiding geven)

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl