Kim Katelaan

Download vcard
of bel

079 3290 54 77

Functie

Adviseur

Bio

Wat mij inspireert is "het bevorderen van het welbevinden van kinderen door bewust stil te staan bij de belemmeringen die een optimale ontwikkeling in de weg kunnen staan, maar juist ook bij de kansen in het kind zelf, de school en thuis. Door het kind actief te betrekken in zijn eigen ontwikkelingsproces en afstemming vinden tussen kind, school en ouders, het verschil kunnen maken".

Leerkracht basisonderwijs, docent AVO voortgezet onderwijs (eerste klas VMBO LWOO), Remedial Teacher onderbouw basisonderwijs, Onderwijsadviseur / Orthopedagoog.

Nevenexpertise

Dyslexie onderzoek en behandeling, Ambtelijk Secretaris Commissie van Indicatiestelling voor cluster 3 onderwijs.

 

Opleiding

Pabo

Pedagogische Wetenschappen: Education and Child Studies

Contact


Zoetermeer

Zoetermeer
079 3290 54 77
k.katelaan@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht