Frank Coert

Download vcard
of bel

079 329 54 46

Functie

Adviseur

Bio

23 jaar ervaring in het primair onderwijs. Daarnaast 10 jaar ervaring in de BVE.
Specialiteiten:
Trainer Coöperatief Leren en Meervoudige intelligentie
Wat Werkt op School
Klassenmanagement en alles wat daar bij komt kijken
IPC
Werken met PLG’s etc.
MBO en VO
Wat mij inspireert is onderwijs met passie!.

Nevenexpertise

Rekenen, tweede taalverwerving.

Contact


Zoetermeer

Zoetermeer
079 329 54 46
f.coert@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lorentzkade 15a
2313 GB Leiden
071 516 4700
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Referentieniveaus rekenen
 • ICT in het onderwijs
 • WereldoriĆ«ntatie
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Rekenen / dyscalculie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Specifieke doelgroepen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Sociale competentie
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • meer
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Pedagogisch medewerker