Frank Coert

Download vcard
of bel

079 329 54 46

Functie

Adviseur

Bio

23 jaar ervaring in het primair onderwijs. Daarnaast 10 jaar ervaring in de BVE.
Specialiteiten:
Trainer Coöperatief Leren en Meervoudige intelligentie
Wat Werkt op School
Klassenmanagement en alles wat daar bij komt kijken
IPC
Werken met PLG’s etc.
MBO en VO
Wat mij inspireert is onderwijs met passie!.

Nevenexpertise

Rekenen, tweede taalverwerving.

Contact


Zoetermeer

Zoetermeer
079 329 54 46
f.coert@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Specifieke doelgroepen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Referentieniveaus rekenen
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • ICT in het onderwijs
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Woordenschat
 • WereldoriĆ«ntatie
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Sociale competentie
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Doorlopende leerlijnen
 • Schoolontwikkeling
 • Referentieniveaus
 • Rekenen / dyscalculie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • meer
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolleiding