Dorothé Kappenburg

Download vcard
of bel

071 516 47 15

Functie

Manager Zorgunit - Orthopedagoog

Nevenexpertise

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Opleiding

Orthopedagogiek

Contact


Leiden

Leiden
071 516 47 15
d.kappenburg@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lorentzkade 15a
2313 GB Leiden
071 516 4700
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
 • Toetsing / Analyse
 • Aansluiting po-vo
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Intern begeleider / remedial teacher