Dorothé Kappenburg

Download vcard
of bel

071 516 47 15

Functie

Manager Zorgunit - Orthopedagoog

Bio

Expertise op het gebied van taalachterstanden, leesproblemen en dyslexie. Gericht op onderwijs wat zich voor op alle kinderen en zeker als het gaat om kinderen die in achterstand milieus opgroeien. Hierbij is ervaring opgedaan met ondersteuning en participatie van ouders in de thuissituatie en het vergroten van de betrokkenheid met de school. Er zijn opdrachten uitgevoerd op gebied van taalbeleid, dyslexiebeleid, begeleiding van leraren voor het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en klassenmanagement.

Nevenexpertise

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Opleiding

Orthopedagogiek

Contact


Leiden

Leiden
071 516 47 15
d.kappenburg@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Landelijk
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Aansluiting po-vo
 • Management
 • Groepsplannen
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Referentieniveaus
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Taal / dyslexie
 • Faalangst
 • Gedragsproblemen
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sociale competentie
 • Zomerscholen en verlengde onderwijstijd
 • Schoolontwikkeling
 • Woordenschat
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Leerkracht