Dorothé Kappenburg

Download vcard
of bel

071 516 47 15

Functie

Manager Zorgunit - Orthopedagoog

Bio

Wat mij inspireert is de competentiebeleving van leerlingen maar ook van leerkrachten vergroten. Daarmee kun je ook ernstige leerproblemen de baas worden.

Ik kan de competenties van medewerkers en dyslexiebehandelaars herkennen waardoor ik ze kan motiveren en stimuleren. Goede kwaliteit van de begeleiding/behandeling kan hierdoor geboden worden. Door intervisie en regelmatige collegiale consultatie is er veel enthousiasme en motivatie voor het werk.

Nevenexpertise

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Opleiding

Orthopedagogiek

Contact


Leiden

Leiden
071 516 47 15
d.kappenburg@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lorentzkade 15a
2313 GB Leiden
071 516 4700
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
 • Toetsing / Analyse
 • Aansluiting po-vo
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Intern begeleider / remedial teacher