Cissy van Eede

Download vcard
of bel

079 329 56 07

Functie

Onderwijsadviseur - GZ-psycholoog

Bio

Samen met directies, teams en individuele leerkrachten komen tot het optimaliseren van het onderwijs voor álle leerlingen. Zo, dat kinderen actief en betrokken zijn, verantwoordelijk leren en voelen en worden uitgedaagd om te leren. Essentieel daarbij is dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen om tot zo optimaal mogelijke school-/leerresultaten te komen.

 

Nevenexpertise

School Video Interactie Begeleiding / coaching van leerkrachten

Begeleiden van moeilijke groepen

WIN WIN (een aanpak van ordeverstorend gedrag naar ontwikkelingskans)

SWPBS-coach (School Wide Positive Behavior af School)

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Coöperatieve Leerstrategieën (CLS)

Meervoudige Intelligentie (MI)

Momentcoaching (CLS en MI)

Opleiding

Orthopedagogiek

Professionalisering

Zie bij nevenexpertises

Contact


Zoetermeer

Zoetermeer
079 329 56 07
c.vaneede@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Talentontwikkeling
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sociale competentie
 • Procesbegeleiding
 • Schoolontwikkeling
 • Groepsplannen
 • meer
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Leerling