Norma Wilner

Download vcard
of bel

023 510 00 81

Functie

Adviseur

Bio

Ik probeer me te verplaatsen in wat mensen in hun dagelijks werk nodig hebben en wat hen in beweging brengt. Daarbij probeer ik samen met hen te zoeken naar praktische en creatieve manieren om het beredeneerde onderwijsaanbod voor jonge kinderen betekenisvol en uitdagend vorm te geven.

Leerkracht BaO, leerkracht SO, intern begeleider, Preventief Ambulant begeleider WSNS, Coördinator SWV WSNS (voorzitter PCL), Onderwijsadviseur

Opleiding

Pabo

MO-A Pedagogiek

MO-B Orthopedagogiek

Contact


Hoofddorp

Hoofddorp
023 510 00 81
n.wilner@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lorentzkade 15a
2313 GB Leiden
071 516 4700
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Beginnende gecijferdheid
 • Beginnende geletterdheid
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • meer
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher