Chiel Noort

Download vcard
of bel

06 52 58 11 53

Bio

Negen jaar werkzaam geweest als leerkracht basisonderwijs. Ingezet voor schoolontwikkeling, vaak op het gebied van adaptief onderwijs. Actief voor verschillende projecten. Onder andere: Mede-ontwikkelaar van Aangepaste leerroutes als differentiatielijn in het basisonderwijs. Mede-ontwikkelaar van Flexibel leren lezen als flexibilisering van het leesonderwijs in groep 2-3. Projectleider Anders Adaptief, een beweging vanuit een aantal christelijke instellingen die vanuit Bijbels perspectief scholen stimuleerde tot meer thematisch onderwijs. Specialist met betrekking tot ZIEN!, een programma voor het volgen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Deelnemer aan de werkgroep Handelingsgericht werken binnen Driestar Educatief. Sinds circa 1991 coördinator van een samenwerkingsverband WSNS. In 2012 mee gestopt om directietaak van een basisschool op te nemen.

Opleiding

Eerstegraads bevoegdheid Onderwijskunde.
Opleiding voor School Video Interactie Begeleiding (Fontys).
Trainer Meervoudige Intelligenties en Coöperatief leren (RPCZ).
Opleider in het Nascholingsveld (SON).
Coaching van professionals (CPS).
Werkplaats voor onderwijsadviseurs (Hennie van der Stel).

Contact