Roos de Groot

Download vcard
of bel

079 329 54 04

Functie

Adviseur

Bio

Leerkracht basisonderwijs, leidster kinderopvang, orthopedagoog op een Dalton basisschool.

Het vergroten van de competentiebeleving van kinderen. Direct door het geven van leerinhoudelijke en emotionele begeleiding aan dyslectische kinderen. En indirect door het overleggen met en adviseren aan leerkrachten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bewustwording van de sterke kanten van het kind bij alle betrokkenen en vooral bij het kind zelf.

Nevenexpertise

Dyslexie behandelingen

Opleiding

Pabo

Orthopedagogiek

Contact


Zoetermeer

Zoetermeer
079 329 54 04
r.degroot@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Faalangst
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger