Caroliene Spierings

Functie

Orthopedagoog

Bio

Verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adviseert ouders en leerkrachten. Naast intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht zij ook observaties in de klas. Tevens is zij coördinator / aanspreekpunt voor het Centrum Jeugd en Gezin Wassenaar ten behoeve van ouders, opvoeders en professionals.