Sjouke Schiere

Functie

Schoolpsycholoog, onderwijsadviseur

Bio

Verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adviseert ouders en leerkrachten. Naast intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht hij ook observaties in de klas. Begeleidt teams en verzorgt cursussen o.a. rondom preventie.