Caroline Boeters

Download vcard
of bel

070 511 8500

Functie

Remedial Teacher

Opleiding

RT opleiding / ONL dyslexiebehandelaar / logopedie  

Professionalisering

Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen. Daarnaast verricht zij dyslexiebehandelingen.

Wassenaar

Raadhuislaan 22
2242 CP Wassenaar
070 511 8500
cboeters@sadwassenaar.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Meten en meetkunde
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Aanvankelijk lezen
 • Voortgezet lezen
 • aanvankelijk rekenen
 • voortgezet rekenen
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger