Joost van Berkel

Download vcard
of bel

06 33 03 70 65

Functie

Senior adviseur - GZ psycholoog-orthopedagoog

Bio

Bij het werken met (zorg)leerlingen in klas of groep wordt veel van leraren gevraagd. Leraren hebben veel kennis, vaardigheden en competenties nodig, waarvoor ik op de gebieden lezen, spelling, dyslexie, (hoog)begaafdheid en psychopathologie activiteiten met teams verzorg in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Uiteraard probeer ik “passend onderwijs” voor leraren concreet te maken. Als extra dimensie probeer ik ook veel multimedia in te zetten, gebruik makend van de ervaringen, die ik opgedaan heb bij de invoering van ICT in het basisonderwijs. Uitgangspunt blijft voor mij, dat ik het “verder ontwikkelen van een ieder” centraal blijf stellen. Mijn studie orthopedagogiek en de registratie GZ-psycholoog gebruik ik hierbij als basis.

Opleiding

Opleiding Taalspecialist EDventure

Contact


06 33 03 70 65
j.vanberkel@marant.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Gelderland
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Talentontwikkeling
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies