Cor Bakker

Download vcard
of bel

06 52 67 01 34

Functie

Senior adviseur

Bio

Ik heb 11 jaar in het basisonderwijs gewerkt en tijdens deze periode Onderwijskunde gestudeerd. Inmiddels werkt ik 25 jaar bij Marant.
Het boeiendste aan mijn werk is het versterken van het vakmanschap van leerkrachten, zodat de kwaliteit van het onderwijs van het taal- en leesonderwijs wordt versterkt.

Goed taal- en leesonderwijs

Een schoolteam enthousiast krijgen om werk te maken van kwalitatief goed lees- en taalonderwijs zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Doelgericht werken, rekening houden met verschillen tussen kinderen, werken met goede methoden, goed inzicht hebben in de leervorderingen, gecombineerd met een gezonde keuze van de leertijd zijn aspecten die op elke school uitwerking verdienen. Dit alles op basis van gedegen kennis over wat werkt!

Versterken van leerkrachtvaardigheden

Binnen de vakgebieden  taal en lezen is de deskundigheid van de leraar van groot belang. Er is daarom binnen de trajecten veel aandacht voor het versterken van de leerkrachtvaardigheden. Door middel van coaching en gerichte ondersteuning. Investeren in de lees- en taalvaardigheid van de kinderen is noodzakelijk. In onze kennismaatschappij is vlot met begrip kunnen lezen en beschikken over een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid onontbeerlijk. Ik lever daar graag een bijdrage aan.

Het durven loslaten van de vaste opbouw van de methode voor alle kinderen is een uitdaging voor de komende jaren. Bijvoorbeeld: mogen  kinderen die goed zijn in spelling de eigen ontwikkeling volgen en doorgroeien? Wat betekent dit voor de hantering van de methode? Hoe kunnen we dit organiseren en hoe kan je ICT hierbij inzetten? Het gevolg van deze zoektocht  is dat kinderen verschillende routes gaan volgen.

Kennis

Het is een uitdaging om inspirerend te zijn. Kennisgericht werken vind ik heel belangrijk, maar ben ook praktisch ingesteld. Hoe kan je het geleerde  snel in de praktijk toepassen? Daar focus ik op. Leerkrachten waarderen het als je iets voordoet, ze leren daar snel van.

Reflectie

Als je beter wilt worden in je vak moet je reflecteren. Ik probeer mensen daarbij te ondersteunen.

Contact


06 52 67 01 34
c.bakker@marant.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Gelderland
 • Specialisme
 • Referentieniveaus taal
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Schoolbestuur
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher