Anke Geraads

Download vcard
of bel

06 158 597 85

Functie

Adviseur - Psycholoog NIP

Bio

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen ontstaat er echt contact

Vanuit nieuwsgierigheid en een luisterend oor wens ik in verbinding te raken met een ander. Ontdekken wat de visie en beleving is van iemand, het soms even stilstaan en het stellen van de juiste vragen maakt dat er betrokkenheid en openheid ontstaat. Graag wil ik in kaart brengen wat de onderliggende vraag is, zodat ik de ander verder kan brengen. Middels samen puzzelen komen tot nieuwe inzichten en een blik gericht op kansen, dat is mijn drijfveer.

Het creëren van beweging en groei, al is het maar in kleine stappen, is in mijn ogen haalbaar door te komen tot een gezamenlijk streven en door ieders kwaliteiten optimaal te benutten. Laten we deze kwaliteiten verhelderen en eenieder in zijn kracht zetten, zodat ontwikkeling ontstaat.

Bij BCO kun je me tegenkomen in de rol als adviseur op het gebied van leerlingondersteuning, waarbij ik scholen ondersteuning bied in verscheidende vraagstukken op het gebied van passend onderwijs.

Publicaties

 • Bokkers, S., Gerwen, N. van, Geraads, A., Wienen, B., Hulstijn, N., Janssen, M., Titulaer, S., Stammen, L. & Ven, M. van de (2020). Pedagogisch optimisme in het primair en voortgezet onderwijs. Venlo: BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. https://publicaties.bco-onderwijsadvies.nl/hgpd/magazine  

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:


Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Postadres

Postbus 829
5900 AV Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Amerikalaan 70E
6199 AE Maastricht-Airport
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Cacaokade 1
5705 LA Helmond
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Brabant
 • Limburg
 • Specialisme
 • Pedagogisch handelen van de leerkrachten
 • Specifieke doelgroepen
 • Pedagogisch kader en beleid op schoolniveau
 • Mishandeling
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Faalangst
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
 • Mentor
 • Leerling
 • Zorgcoördinator
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • meer