Karen Dekker

Download vcard
of bel

+31649407629

Bio

  • manager van een peuterspeelzaal
  • groepsleerkracht, met name in onderbouw;
  • training en advies aan besturen, managers en pedagogisch medewerkers op gebied van beleid, voorschoolse educatie, kindvolgsysteem en pedagogische vaardigheden.
  • externe inzet als pedagogisch coach en/of beleidsmedewerker

Opleiding

  • PABO
  • Certificaten Leidinggeven in Kinderopvang; Pedagogisch Coach en – beleidsmedewerker

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl