Renée Duivenvoorden

Download vcard
of bel

070) 511 8500

Functie

Onderwijsspecialist

Bio

Denkt mee over passend onderwijs voor elke leerling; wordt ingezet als deskundig advies nodig is en ondersteunt school in het proces van handelingsgericht arrangeren. Draagt daarnaast bij aan initiatieven van het samenwerkingsverband, is betrokken bij het verhogen van de kwaliteit van het samenwerkingsverband en coacht de scholen.

Opleiding

MSc Child and Adolescent Psychology / PABO

Wassenaar

Raadhuislaan 22
2242 CP Wassenaar
070) 511 8500
rduivenvoorden@sadwassenaar.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Logopedie
 • Pesten
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinuüm
 • Specifieke doelgroepen
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Schooluitval
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • meer