Lisette Varkevisser

Download vcard
of bel

070 511 8500

Functie

Remedial Teacher

Nevenexpertise

SBO

Opleiding

PABO / RT opleiding /post HBO de gespecialiseerde groepsleerkracht

Professionalisering

Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

Wassenaar

Raadhuislaan 22
2242CP Wassenaar
070 511 8500
lvarkevisser@sadwassenaar.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Meten en meetkunde
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Aanvankelijk lezen
 • Voortgezet lezen
 • aanvankelijk rekenen
 • voortgezet rekenen
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger